sobota 24. července 2021

V dětských domovech je díky online výuce situace velmi náročná a dlouhodobě neudržitelná

Současná situace a opatření spojená s pandemií Covidu 19 se dotkla všech domácností, asi nejnáročnější je pro rodiny s dětmi, které jsou školou povinné. Rodiče se stali učiteli a tráví s dětmi hodiny při učení a domácích úkolech. Podobná situace se odehrává i v dětských domovech.

Jen zde na jednoho vychovatele připadá třeba i osm dětí. Jak situaci v dětských domovech zvládají děti a jak vychovatelé? Čím se liší druhá vlna od té první? V rámci programu ROZJEDU TO! Nadace Terezy Maxové a Škoda AUTO proběhl dotazníkový průzkum v dětských domovech, do kterého se zapojilo přes 60 dětských domovů celé ČR a jeho cílem bylo zjistit aktuální situaci a potřeby dětí a domovů, které díky svým dárcům a partnerům může nadace zmírnit. Nadace Terezy Maxové pomáhá dětem v dětských domovech dlouhodobě, v této nelehké situaci s nimi intenzivně a adresně spolupracuje od jarní vlny pandemie. „V rámci projektu ROZJEDU TO pomáháme adresně a konkrétně, financujeme doučování dětí a nad rámec tohoto programu jsme dodali i technické vybavení jako jsou notebooky, tonery nebo tiskárny. Kde chyběly vitamíny, dezinfence nebo čističky vzduchu, tak jsme je domovům zajistili. Naším přáním je usnadnit situaci dětem, ale také vychovatelům, pro které je tato doba extrémně zátěžová,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

Na jednoho vychovatele připadá 8 dětí, pomáhají dobrovolníci

Situace je obtížná jak pro děti, tak pro vychovatele, kteří suplují roli učitele. Do některých dětských domovů přicházejí s výukou pomáhat i dobrovolníci, není to ale pravidlem. Většinou tedy zůstává dohled nad plněním úkolů na vychovatelích, což je velmi náročné vzhledem k tomu, že samozřejmě musejí stále plnit i všechny ostatní povinnosti.

Dobrovolníky na doučování se podařilo sehnat například v dětském domově v Holicích: „Na základě spolupráce s Krajským úřadem  se nám přihlásily paní vychovatelky ze Spgš Litomyšl a další školská zařízení v kraji (např: Gymnázium Holice, Střední škola Automobilní Holice a další…). Několik dalších lidí reagovalo a přihlásilo se i na výzvu na Facebooku. Chodí každé ráno od 8,30 do 14 hod. Tím se vychovatelům ulevilo a nejsou v takovém napětí jako na jaře. Děti díky pomoci dobrovolníků lépe zvládají plnění úkolů. Rád bych poděkoval všem, kteří se nám do zařízení přihlásili,“ říká ředitel, Mgr. Jaroslav Doušek. V dětském domově v Mladé Boleslavi využili pomoc dobrovolníků již na jaře: „Ze základních škol, které naše děti navštěvují, nám byla nabídnuta pomoc s domácí výukou, které jsme neváhali využít. Řada našich dětí má specifické potřeby při vzdělávání a v počtu osmi dětí na jednoho vychovatele je velmi těžké dostát všem požadavkům, které domácí vzdělávání obnáší. Vychovatelé krom výuky musí zvládnout ještě řadu dalších povinností. Velmi si proto vážíme pomoci našich kolegů, kteří nám chodí obětavě pomáhat,“ říká Veronika Háková, zástupkyně ředitelky

Situace je dlouhodobě neudržitelná, vychovatelé jsou vyčerpaní

Zástupci dětských domovů doufají, že se situace změní a brzy dojde k rozvolnění a všechny děti se budou moci vrátit do škol. Celá situace je náročná organizačně i psychicky a vychovatelé jsou přepracovaní. „Nápor je opravdu silný. Pečovat o děti 12 hodin, zvládat online vyučování, listinné formy vyučování, starat se o nemocné děti. Zajistit chod rodinné skupiny (vše je jinak a naruby) a po 12 hodinové šichtě sednout k PC a další hodiny se věnovat té zbytnělé a zbytečné administrativní práci. S předpokladem stejného náporu do 4. 1. 2021 a i když nepřipustím nemocnost dospělých, je to v nadlidských silách. Dostala jsem pro ně peníze na odměny, odměnila jsem je, ale nejsem si jistá, jestli je to ta pravá motivace,“ říká ředitelka DD Dubá-Deštná, Zdena Slavíková.

Druhá vlna online výuky je zvládnutá lépe, i tak je to obtížné

Vychovatelé se shodují, že v druhé koronavirové vlně jsou školy lépe připraveny na online výuku. I tak je to ale náročné, především organizačně, často nejsou dostupné notebooky pro všechny děti, proto musí vychovatelé hodně plánovat a rozložit čas, kdy které dítě bude u počítače, internetové připojení bývá přetížené, pracuje se ve skupinách a výuka zasahuje do dalších aktivit, které musí často rušit. „Pro nás je to velmi náročné i z hlediska prostor, děti sedí všude i v ředitelně. Na jaře jsme většinou dostali zadání a měli jeden týden na splnění. Nyní mají děti hodiny během celého dne. Kvůli odpolednímu vyučování se třeba ani s ostatními nedostaneme ven,“ říká Tereza Jandová, ředitelka DD Korkyně.  Že je online výuka v druhé vlně lépe zvládnutá, potvrzuje i Mgr. Jaroslav Doušek z DD Holice: „Na jaře se každý úkol tisknul, skenoval, kopíroval a následně jednou za týden odnášel do školy. Nebo se každý den odesílal učitelům zpět na e-mail. To bylo neskutečně zdlouhavé a zabíralo to několik hodin práce vychovatele. Místo toho, aby se věnoval dětem, tak se věnoval přeposílání úkolů. Většina úkolů také chodila hromadným mailem od učitele na e-mail dětského domova. V současné době funguje online výuka. Díky ní jsou děti v kontaktu s učitelem, mají látku vyloženou jím a nemusí si na něj hrát vychovatel.  I tak je to náročné. Úkoly učitelé vkládají do Teamsu, do Bakalářů někdy i do mailu. Občas bylo složitější  se v tomto systému vyznat.  Pro vychovatele bylo stresující, že některý ze zadaných úkolů přehlédnou a promeškají datum odevzdání práce.“

Nezbývá čas na mimoškolní aktivity, děti se neodreagují

Protože je online výuka velmi náročná, a navíc stále panují opatření týkající se mimoškolních aktivit, zůstávají děti v podstatě neustále v dětském domově. Po online výuce a splnění domácích úkolů tráví čas nejčastěji na pokoji s mobilním telefonem. „Starší děti, které teď nemají možnost volných vycházek a dojíždění na kroužky do města, trpí ztrátou volnosti,“ říká Marcela Němcová z DD Dolní Lánov

Dětem musíme situaci vysvětlovat

„Zvládáme, ale jsme již unaveni. Stav trvá od jara, kdy máme děti celé dny v domově. Musíme zvládat různé psychické stavy dětí, neustále vysvětlovat proč a co se děje. Je to velmi náročné,“ říká ředitelka DD Hranice na Moravě, Mgr. Pavla Tvrdoňová

Program ROZJEDU TO!

Program ROZJEDU TO!,  který vznikl v rámci partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO a.s.,  nabízí již 7 rokem na míru šitou pomoc znevýhodněným dětem v dětských domovech. Program nabízí primárně podporu v oblasti motivace ke studiu a vzdělávání. Mimo doučování, mentoringu, či zajištění psychoterapie si klade za cíl rozbít šablonovitý přístup k budoucímu povolání dětí díky seznámení zapojených s různými profesemi, formou exkurzí. Program nezapomíná ani na vychovatele, kterým nabízí odborné kurzy (např. práce s kyberšikanou či práci s biologickou rodinou) jako podporu v jejich práci. 

zdroj foto – archiv pr ag.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.