pondělí 4. prosince 2023

Světový den zraku vybízí zaměstnavatele, aby pečovali o zdraví očí svých zaměstnanců

Již od roku 1990 si každoročně v říjnu připomínáme Světový den zraku. Cílem osvětové akce, kterou koordinuje The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), je zvýšit povědomí o zdraví očí. Letos, konkrétně 12. 10., se akce soustředí na důležitost péče o zrak na pracovišti.

Kampaň Love Your Eyes (Milujte své oči), která se pojí se Světovým dnem zraku, vybízí jednotlivce, aby se starali o zdraví svých očí. Zároveň upozorňuje, že více než miliarda lidí na celém světě ztrácí zrak zbytečně, jen kvůli nedostupnosti oční péče. V letošním roce organizátoři motivují zaměstnavatele, aby se zaměřili na zdraví očí svých zaměstnanců a propagovali dobré návyky související s touto problematikou. „Světový den zraku se stal velmi důležitým datem na mezinárodní úrovni. Je odrazem toho, že když lidé spolupracují, můžeme dosáhnout pozoruhodných výsledků. Letos jsme se zaměřili na pracoviště. Význam péče o zrak zaměstnanců nelze podceňovat, protože zdravý zrak umožňuje lidem podávat lepší a bezpečnější výkony a udržet si zaměstnání. Vyzývám všechna pracoviště, aby letos v říjnu zkontrolovala zrak svých zaměstnanců,“ uvádí Peter Holland, generální ředitel IAPB.

Správná korekce zraku může zvýšit produktivitu práce o 22 %

Dobrý zrak a zdraví očí jsou důležité pro lepší práci. Z dat, která zveřejnila organizace IAPB, vyplývá, že správná korekce zraku může zvýšit produktivitu práce o 22 %. Navíc 9 z 10 poranění očí na pracovišti lze předejít vhodnými ochrannými brýlemi. Také u kancelářských profesí je důležité dbát na zdraví očí. „V současnosti škodíme očím přemírou práce na blízkou vzdálenost. Zaostřovací sval se pak unaví, a může se dokonce dostávat do křeče. Proto lidem, kteří pracují na počítači, doporučujeme, aby dodržovali pravidlo 20/20/20. Po dvaceti minutách práce na počítači by měli přeostřit na dvacet sekund na předmět ve vzdálenosti dvacet stop, což je asi šest metrů, aby si oči odpočinuly,“ radí oftalmoložka MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

zdroj foto – archiv spol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.