neděle 18. dubna 2021

Nová vlna digitalizace procesu tvorby oblečení

Rok 2020 v módním sektoru a komplikace s ním spojené poukázal na důležitost rozvoje online aktivit a příklonu k alternativním byznys modelům se zapojením digitální vizualizace módních designů. Vznikla tak nová pozice digitálního designéra a rozvoj 3D digitálního navrhování.

Digitální designér musí zvládnout jak tradiční řemeslo konstrukce, tak i orientaci v softwarovém prostředí, které nabízí velkou míru svobody, ale vyžaduje i neustálou nutnost se vzdělávat a přizpůsobovat se novým technologiím.

Pozice digitálního designéra je vlivem aktuální situace na vzestupu. Práce se softwarem digitálního navrhování ale není jednoduchá záležitost, proto jsme se rozhodli do našeho programu zařadit obsáhlý kurz zaměřený výlučně na digitální navrhování s důrazem na praxi. Situace v módě teď není pro lokální návrháře příliš příznivá, ale věříme, že díky správnému vedení a využití alternativních cest se dokáže náš trh vzpamatovat a postavit na nohy,“ říká zakladatelka Institutu módní tvorby Klára Haunerová.

Digitální navrhování je dematerializovaná verze navrhování, která nepopírá tradiční krejčovské řemeslo, naopak jej rozvíjí a nutí návrháře zabývat se konstrukcí a použitými materiály. 3D digitální model návrhu oděvu se tak stává novým produktem v módním sektoru. Jeho výhody můžeme spatřovat v tom, že tento produkt může být vystaven ve stejném čase na více místech, minimalizují se náklady na jeho výrobu, je možno jej rychleji upravovat a jeho archivace nemusí mít fyzický charakter.

Distribuční kanály pro 3D produkt jsou nesčetné a prodej tak může snadněji překračovat hranice dané země. Tento posun reaguje na neudržitelnost současně fungujících byznys módelů a směřuje k zamezení vzniku nadprodukce a k šetrnějšímu přístupu jak k řemeslu, tak i životnímu prostředí.

Příklon k digitálnímu navrhování a 3D produktům je pro svět šance, jak z pandemie vyjít jako vítěz. Díky vystavování digitálních modelů jsme schopni předcházet nadprodukci a následnému ničení produktů, o které zákazníci neprojeví zájem, čímž se celý fashion business stane udržitelnější,“ uzavírá Klára Haunerová.

TIP – SEMINÁŘ DIGITÁLNÍHO NAVRHOVÁNÍ

Chcete se naučit ovládat software na digitální módní navrhování? V Institutu módní tvorby máte jedinečnou příležitost v rámci semináře Digitální navrhování, kterým vás provede módní návrhářka Žil Julie Vostálová. Žil se zabývá propojením tradičního řemesla s možnostmi digitálního navrhování, alternativními formami cat-walku, vývojem digitálního fittingu a přesahy do AR, VR a MR. Ve své tvorbě aplikuje udržitelný princip NO_WASTE střihové konstrukce.

Kurz propojuje tradiční řemeslo střihové konstrukce s kreativní prací designéra. Výhodou kurzu je online formát se zaměřením na praxi. Celkem 5 setkání po 120 minutách, při kterých v rámci každého online setkání vypracuje student 3 variace designu.

Cena: 5 500 Kč

První běh od 4. 5. 2021

www.institutmodnitvorby.cz

Zdroj foto: archiv spol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.