sobota 26. listopadu 2022

Jak na úspory při mytí nádobí

Jiří Šeba, dlouholetý školitel Miele, tentokrát radí, na co se u přístrojů zaměřit, abyste myli nádobí maximálně hospodárně, ale zároveň se zachováním perfektního výsledku.

Efektivní a energeticky hospodárné používání myčky začíná maximálním využitím kapacity myčky. V ideálním případě bychom neměli zapínat „poloprázdnou myčku“, ale počkat, až se její koše úplně zaplní a vynaložená energie a použitá voda se postarají o umytí většího množství nádobí.

Pár faktů a tipů k úspornému mytí nádobí

  • Mytí v myčce je co do spotřeby vody a energie zpravidla úspornější než ruční mytí.
  • Předmytí pod tekoucí vodou není nutné a zbytečně zvyšuje spotřebu vody a energie.
  • Plně využívejte kapacitu košů na nádobí, ale myčku nádobí nepřeplňujte. Pak budete mýt nejhospodárněji a uspoříte energii a vodu.
  • Zvolte program, který odpovídá charakteru nádobí a stupni jeho znečištění.
  • Pro energeticky úsporné mytí volte program ECO. Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí běžně zašpiněného  nádobí.
  • Dbejte pokynů pro dávkování, které uvádějí výrobci čisticích prostředků.
  • Když jsou koše na nádobí při manuálním dávkování práškového nebo tekutého čisticího prostředku naplněné jen z poloviny, snižte množství čisticího prostředku o 1/3.

Správné dávkování mycích detergentů je velmi důležité

Je vhodné věnovat pozornost správnému dávkování mycích detergentů. Běžné je použití kombinace mycího prášku, nebo tablety a leštidla, které doplňuje sůl. Sůl se přímo nepodílí na mytí, ale je v myčce pro regeneraci změkčovače vody, který se stará o optimální tvrdost vody pro mytí nádobí. Mycí prášek umožňuje přizpůsobit dávkování množství a stupni znečištění nádobí, což tableta bohužel neumožňuje, a v případě jejího použití tak používáme stále stejné množství mycího detergentu bez ohledu na výše zmíněné množství a stupeň znečištění nádobí. Leštidlo se pak používá pro dokonalé výsledky sušení – jeho úkolem je zajistit maximální stok vody z povrchu nádobí a pomoci tak optimálnímu a méně energeticky náročnému schnutí nádobí.

Velmi praktické je balení vysoce koncentrovaného prášku do myčky od Miele, které je vybaveno dávkovačem prášku v optimálním množství 15 g pro běžné mytí, nebo 20 g pro silně znečištěné nádobí.

Pozn.: V případě používání prášku do myčky dochází velmi často k předávkování, protože běžný uživatel nemá představu, jaké množství je např. právě uvedených 15 g. Tato situace podobná jako u praní a správného dávkování pracího prostředku.

Není tableta jako tableta

V případě použití klasických mycích tablet nelze opomenout upozornění na jejich delší rozpustnost ve vodě (v porovnání s mycím práškem) a tím menší vhodnost pro krátké – rychlé programy. Nemusel by tak zde být dostupný plný čisticí výkon pro celou fázi mytí. Pro rychlé programy jsou vhodné Miele UltraTabs, které jsou se svým krátkým časem rozpuštění vhodné do všech, tedy i krátkých/ programů.

 Trendem je automatické dávkování

Nejnovějším trendem je však automatické dávkování mycího prostředku, velmi zjednodušuje používání myčky a tím zvyšuje uživatelský komfort. Automatické dávkování pro excelentní výsledky zajišťuje Miele AutoDos s PowerDiskem, tedy první automatické dávkování na světě s integrovaným PowerDiskem. Myčky nádobí a exkluzivní práškový granulát se v tomto případě stávají dokonale sladěným systémem – dávkování probíhá v závislosti na programu a v optimálním okamžiku. Jeden PowerDisk vystačí průměrně na 20 cyklů. Stačí jednou naprogramovat a poté již myje tato první autonomní myčka zcela automaticky pomocí funkce AutoStart.

Technologie Miele pro hospodárnost

Technologie EcoPower spočívá v inovativním vedení vody pro úsporné oplachování nádobí. V programu Eco je spotřeba vody redukována na 8,9 litrů. Z tohoto důvodu je také potřeba méně energie na ohřev – a vy tak můžete profitovat z energeticky účinné myčky nádobí. Úspora vody je možná díky inteligentně navrženému systému přívodu vody a novému vysoce účinnému filtračnímu systému. Přídavná izolace snižuje tepelné ztráty. Spotřeba vody v programu Automatika je od 6 litrů vody – při málo znečištěném nádobí.

EcoFeedback umožňují mýt nádobí šetrně vůči životnímu prostředí. Odhadovaná spotřeba vody a elektřiny se zobrazí na displeji, jakmile se zvolí program. Uživatel se  tak může rozhodnout pro ekologicky optimální variantu. Hodnoty skutečné spotřeby si lze zjistit na konci programu.

Připojení na teplou vodu znamená až 50% úsporu elektřiny (v programu Jemný). Každou myčku nádobí Miele lze připojit na teplou vodu o teplotě až 60 °C. Tím lze v programu Jemný snížit spotřebu energie až o 50% a zkrátit dobu programu až o 10%. V programu ECO spotřeba elektrické energie myčky nádobí klesá až na 0,45 kWh.

Myčky nádobí Miele generace 7000 jsou vybaveny akumulátorem tepla, ve kterém se předehřívá  čerstvá voda pro mycí cyklus, aby se šetřilo energií. Ke konci mycího cyklu se akumulátor tepla opět naplní čerstvou vodou, která tam zůstane až do příštího mytí.

Miele – vědecky ověřená hygienická teplota 

S Miele bude nádobí hygienicky čisté. Testy prováděné Vysokou školou Rhein-Waal dokládají u myček nádobí Miele1 mimořádný hygienický čisticí výkon. V testu hygieny bylo se systémem AutoDos a s PowerDiskem v programu „ECO 50 °C“ a „QuickPowerWash 65 °C“ odstraněno více než 99,99 % bakterií (Enterococcus faecium). A v programu „Hygiena“ prokázalo testování snížení bakteriální zátěže (bakteriemi Enterococcus faecium nebo Micrococcus luteus) i bez mycích prostředků o činitel minimálně 10 000. 

Pravidelné čištění a ošetřování myčky je velmi důležité

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete vhodné množství čisticího prostředku. Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Abyste vyčistili mycí prostor a vyhnuli se vytváření zápachů, měli byste jednou za měsíc nechat proběhnout program intenzivní 75 °C.

Pro dlouhodobé kvalitní mytí dále doporučujeme pravidelnou kontrolu čistoty a prostupnosti mycích ramen (cca každé 2-4 měsíce) a sítek v mycím prostoru.

Pravidelně je také potřeba čistit myčku pomocí prostředku IntensiveClean, který zbavuje přístroj usazených zbytků mastnoty atd. S ohledem na používání myčky je to cca každé 3 měsíce.

Kvalita a dlouhá životnost přístrojů Miele

Během vývojové fáze řady myček nádobí G 7000 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů je simulovat průměrný způsob používání po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a průzkumů. MIELE přitom vychází z celkového počtu 5 600 mycích cyklů s různými programy. To odpovídá 280 mycím cyklům za rok po dobu 20 let. Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.

www.miele.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.