neděle 7. března 2021

Co je nejčastějším důvodem ke školní absenci?

Malé i větší děti si často stěžují na bolesti hlavy. Bolesti hlavy jsou také jedním z nejčastějších důvodů školních absencí. A i když jsou někdy jen záminkou, jak se vyhnout vyučování, přesto bychom je neměli brát na lehkou váhu. Bolest hlavy totiž může být signálem celé řady nemocí – od banálních až po ty závažné.

U jakékoliv bolesti hlavy je potřeba nejprve rozlišit, zda se jedná o primární, nebo sekundární bolest. Zatímco primární bolest je projevem život neohrožujícího, chronického, záchvatovitého onemocnění, sekundární bolest hlavy je vždy příznakem jiného onemocnění. Při vyšetření proto dětský lékař nejdříve zjišťuje příčiny možné sekundární bolesti hlavy. Ta se totiž často pojí například s postižením očí či zánětem dutin, může mít souvislost s užíváním léků nebo být důsledkem celkového infekčního onemocnění.

V dětském věku převažují primární bolesti hlavy.Ve skupině 6 – 15letých se s nimi setká až 78 % dětí. S věkem jejich počet klesá a přibývají naopak sekundární bolesti hlavy.Nejčastěji jsou v dětském věku diagnostikovány tzv. tenzní bolesti hlavy– postihují 15 až 20 % dospívajících. „Tato bolest se projevuje jako tupá, svírající, jejíž intenzita se v průběhu dne stupňuje. Může se objevit po emočním vypětí nebo i v souvislosti s napětím šíjových svalů při delším sezení v lavici nebo práci s počítačem. Tenzní bolest hlavy nikdy neprovází zvracení, není pulzující a je většinou oboustranná,“ říká MUDr. Silvia Bajová, dětská lékařka z Nemocnice Na Homolce.

Děti ale trpí i migrénami. Ve věkové skupině 7 – 15letých se objevují až u 10 % dětí.Dospělí migrenici uvádějí, že svou první migrénu prodělali právě v dětství, a to obvykle před 10. rokem života. Migréna sice život přímo neohrožuje, výrazně však snižuje jeho kvalitu. Projevuje se záchvatovitou a nepravidelně se opakující bolestí hlavy. Bolest je pulzující, středně silná až silná, jednostranná i oboustranná, přichází kdykoliv přes den nebo v noci a trvá 2 hodiny, ale občas i 2 dny.Někdy ji provází nevolnost, zvracení a nemocný reaguje citlivě na světlo i zvuk. Zvláště první ataky migrény mohou mít u dětí dramatický průběh, a to především díky intenzitě bolesti, zvracení a příznaku tzv. aury. Takováto ataka se může u chlapců objevit již kolem pátého roku života. Zajímavé je i to, že i když v dětství migréna častěji postihuje chlapce, v dospělém věku jí trpí 2–3x více žen.

Zhoršující či stupňující se bolest hlavy, bolesti v noci ve spánku, ranní bolesti hlavy se zvracením, změny charakteru bolesti hlavy, náhlá prudká bolest už od začátku, vynucená poloha hlavy s bolestí lokalizovanou v zátylku – to vše mohou být příznaky závažného onemocnění a je třeba, aby dítě bylo vyšetřeno lékařem. Stejně tak současně se vyskytující neurologické příznaky, jako jsou například poruchy chování, šelest v hlavě, náhle vzniklé šilhání, dvojité vidění, celková slabost, poruchy chůze apod. je vhodné konzultovat s lékařem.

Léčba bolesti hlavy

„První zásadou léčby je předcházet bolesti vyhýbáním se faktorům, jež ji spouští. Je důležité dbát na to, aby dítě pilo dostatečné množství tekutin a nebylo dehydratované. U citlivějších dětí může být spouštěčem i hlad, velká únava nebo stres. Pokud se u dítěte bolest hlavy projeví, nemělo by se s léčbou otálet,“ upozorňuje MUDr. Silvia Bajová. Užitečná jsou volně prodejná analgetika, například ta s obsahem ibuprofenu, která pomáhají bolest zmírnit. Pro děti od 6 let a s hmotností alespoň 20 kg jsou k dostání například Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky, jejichž účinek proti bolesti se dostavuje již za 30 minut. Tobolky se po požití v těle snadno rozkládají a do krevního oběhu tak mohou rychle uvolnit účinnou látku. Ibalgin Rapidcaps měkké tobolky 200 mg tlumí mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, svalů, kloubů nebo zad. Bez doporučení lékaře by se neměly užívat déle než 3 dny.

Zdroj foto: archiv spol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.