Úterý 24. listopadu 2020

5 Otázek pro …

Zeptali jsme se MUDr. Karla Urbana, plastického chirurga, na 5 otázek, jaké jsou aktuální trendy plastické a estetické medicíny aj.

Estetická chirurgie už dávno není doménou jenom žen, v současné době tvoří muži až 20-25% klientů. Ti nejčastěji přichází na operaci víček. Často se u nich provádí operace nosu, zmenšení prsů u tzv. gynekomastie, liposukce, úpravy obličeje, krku a podbradku nebo třeba operace odstálých boltců. Spektrum zákroků v estetické chirurgii je opravdu široké. Záleží samozřejmě na věkové skupině pacientů, ale nejčastěji se provádí úpravy prsů (zvětšení, zmenšení, modelace), liposukce, operace víček, obličeje, nosu a operace břicha.

Kdy se ženám po porodu, které si přejí operaci prsou, doporučuje jít na zákrok? Hraje v tom roli i případně budoucí plán dalšího miminka?

To, jak budou prsa vypadat po těhotenství a kojení je velmi individuální a nelze to dopředu určit. Jsou ženy, které odkojily několik dětí a na jejich prsou to není poznat a naopak i jedno těhotenství může na prsou zanechat výrazné změny. Může dojít k výraznému uvolnění kožního krytu nebo atrofii mléčné žlázy a prsa pak bývají povislá. Je třeba si uvědomit, že ženský prs představuje jeden z nejvýznamnějších atributů ženské krásy. Jakákoli odchylka ve tvaru a velikosti prsu může být ženou velmi bolestně pociťována. Proto o úpravě poprsí uvažujeme v případech, kdy nositelce působí obtíže buď fyzické nebo psychické. Když se žena trápí z důvodu velikosti, tvaru nebo výrazného poklesu prsů je vhodné zvážit jejich úpravu. Zákrok obvykle plánujeme ne dříve než rok od ukončení kojení. V případě plánovaného dalšího dítěte v krátké době po sobě je vhodné s úpravou prsů počkat.

Vyskytují se i v českých vodách pacienti, kteří jsou na plastických a estetických operacích závislí?

Ano, i u nás se občas můžeme setkat s lidmi, kteří mají určitou závislost na plastických operacích. Není to samozřejmě tak běžné jako v USA, kde to je mnohem větší problém. A právě proto je velmi důležitá konzultace před samotným výkonem, kde můžeme kromě jiného zjistit i zda jsou představy a očekávání pacienta vůbec reálná a případně včas zabránit možným problémům a komplikacím.

Vývoj ve vaší branži je velmi rychlý. Mohl byste sdělit čtenářům, nebo doporučit, čeho by se měli vyvarovat? A naopak, co byste jim doporučil, že se toho nemusí bát?

Jako v jiných oblastech našeho života zasáhnul i plastickou chirurgii rozvoj moderních technologií. Ať se jedná o přístrojové vybavení (endoskopické přístroje, lasery, elektrokoagulace atd.), tak i materiály užívané v našem oboru se výrazně změnily. Tento vývoj způsobil v současné době i tendenci k méně invazivním výkonům. Přesto než se rozhodnete pro nějaký zákrok, zjistěte si více objektivních informací a poraďte se s odborníkem, zda se jedná o bezpečný výkon se kterým jsou dlouhodobě dobré zkušenosti. Ne vždy propagované módní novinky a trendy mohou být pro Vás vhodné.

A pak zůstává ta nejdůležitější otázka, kam se svým problémem zajít. Když se rozhodnete pro zákrok, pečlivě vybírejte pracoviště i lékaře. Někdy je to obtížné, ale minimálně si zjistěte, aby měl lékař atestaci z plastické chirurgie, dostatečné zkušenosti a je vhodné mít i reference od známých. Také aby pracoviště bylo adekvátně vybavené a odborně zajištěné. Ne vždy reklama či internetová prezentace odpovídají skutečnosti. Bohužel, lidé mají někdy tendenci vybírat si pracoviště pouze podle ceny zákroku a nezjistí si další podrobnosti o klinice a lékaři. Když porovnáte nabídky předních klinik, tak zjistíte, že jsou ceny plus mínus podobné. Ceník na internetových stránkách ne vždy uvádí konečnou částku. Je to spíše orientační. Záleží na rozsahu výkonu u konkrétního pacienta i na tom, zda je v uváděné ceně vše započítáno, např. celková anestézie, hospitalizace, léky či elastické bandáže. Naopak je třeba si dát pozor na nabídky, které jsou příliš výhodné. Jestliže všude stojí nějaký zákrok dvacet tisíc a někde ho objevíte za deset, tak se musí někde ušetřit. Hodně záleží na tom, jaké vybavení je k dispozici na operačním sále i při následné péči o pacienta. Někde se šetří na tom, že není přítomna stálá lékařská služba, na pokojích nejsou monitorovaná lůžka a podobně. Také je mnoho pracovišť, kde pracují mladí nezkušení lékaři nebo dokonce výkon provádějí lékaři z jiného oboru bez atestace z plastické chirurgie. Proto je vhodné si na stránkách Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti najít seznam certifikovaných plastických chirurgů. Je to především z toho důvodu, že korekce následků nepovedených operací bývají velmi náročné a složité a ne vždycky se dá dosáhnout úplné nápravy.

Setkal jste se s pacienty, kterým jste nakonec plastickou operaci nedoporučil, jelikož jejich psychický stav to nedovolil?

Ano, plastická chirurgie občas musí řešit i přidružené psychické obtíže a v těchto případech využíváme i spolupráci s psychologem. Také proto se plastické chirurgii říká psychochirurgie, protože pozitivně ovlivňuje nejen fyzický stav, ale především psychický. Spolupráce s psychologem je v některých případech velmi přínosná. Někdy nám pošle pacienta ke zvážení operace on, jindy naopak mu posíláme pacienta my ke zhodnocení vhodnosti plánovaného zákroku vzhledem k jeho psychickému stavu.

Poměrně často i požadovaný zákrok rozmlouváme, nedoporučujeme a ve finále odmítneme provést. Stává se to tak ve 20 až 30 %. Například u žen, které zákrok v požadovaném rozsahu ještě nepotřebují se domluvíme na menší úpravě nebo operaci ještě odložíme na pozdější dobu. Také v případech, kdy mají od zákroku nesplnitelná očekávání je vhodné operaci neprovádět. Často jsou přitom tyto ženy krásné a zákrok vůbec nepotřebují. Zvláštní kategorií jsou muži, kteří jsou v práci velmi úspěšní a jsou dobře materiálně zajištěni a mají představu, že za peníze lze získat úplně všechno. Ale ono zkrátka není vždy možné koupit si nové břicho nebo nový nos.

Je nějaká věková hranice, jak starý může být pacient, který může podstoupit větší plastickou operaci?

Záleží vždy na konkrétním pacientovi a jeho zdravotním stavu a ne na věku. U někoho může být zákrok vhodný ve 30ti letech a někdo ho nepotřebuje ani v 60ti. Stejně tak u někoho jsou tkáně v tak dobrém stavu, že výkon můžeme provést i ve vyšším věku a naopak někdy ten obdobný výkon není vhodný u výrazně mladšího člověka. Samozřejmě i s celkovým zdravotním stavem pacienta, který je jeden z nejdůležitějších faktorů pro provedení určitého zákroku, je to podobné.

Pokud se k operaci rozhodneme, musí klient podstoupit klasické předoperační vyšetření, vyšetření u internisty a ještě konzultaci s anesteziologem těsně před výkonem. Ti všichni, spolu s plastickým chirurgem, rozhodnou o tom, zda je operace vhodná, zváží případná rizika a možné komplikace a určí preventivní opatření k minimalizaci těchto rizik

Proto je nutné přistupovat k pacientovi velmi individuálně a proto také není určena pevná věková hranice pro jednotlivé konkrétní zákroky.

Na otázky odpověděl: MUDr. Karel Urban, Klinika Esthé

Zdroj foto: archiv společnosti